Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

Αναστολή λειτουργίας(κλείσιμο)καταστήματος.


Αναστολή λειτουργίας(κλείσιμο)καταστήματος.

Αρθρο 76 του Ν.3842/2010
                                                                          
1.Αναστολή λειτουργίας(κλείσιμο)καταστήματος μέχρι έναν μήνα όταν

2. Όταν διαπιστωθεί  από διαφορετικούς ελέγχους η επανάληψη μέσα στην ιδια ή την επόμενη χρήση μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικού στοιχείου. 

3. Οταν διαπιστωθεί από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο μη έκδοση ή ανακριβής
έκδοση φορολογικού στοιχείου για 3 διαφορετικές συναλλαγές τουλάχιστον. Αν επαναληφθεί μια από τις παραβάσεις αυτές εντός 3 ετών από την αναστολή λειτουργίας, αναστέλλεται μέχρι 6 μήνες η λειτουργία του καταστήματος του επιτηδευματία (η ισχύς της διάταξης αυτής από την ψήφιση του πιο πάνω Νομού).
4. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν
προσθετά βιβλία (ισχύς της διάταξης αυτής από 1/6/2010).

Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας καταστήματος (κλείσιμο καταστήματος ή

Σε όποιον εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή αποδέχεται εικονικά

Η  επιρροή των παραβάσεων αυτών στο κύρος των βιβλίων.

Οι ως άνω παραβάσεις επισύρουν κατά κανόνα την επιβολή μικρών προστίμων του
διοικητική επίλυση της διαφοράς, διότι ενόψει της πολλαπλότητας των διαπιστούμενων
παραβάσεων, ενδέχεται να επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων του.
Πράγματι, οι διαπιστούμενες παραβάσεις είναι, κατά κανόνα πολλές. Η μη έκδοση
στοιχείου αξίας κατά τη διάταξη της περ. γ της § 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992
(ΚΒΣ), συνιστά λόγο ανακρίβειας των βιβλίων.

Το κατά κανόνα χαμηλό ύψος των παραβάσεων (απόκρυψη φορολογητέας ύλης) δεν

Όμως, αν οι διαπιστωθείσες παραβάσεις από τον ίδιο έλεγχο είναι άνω των τριών (3) πράγμα ιδιαιτέρως σύνηθες, τότε ανεξαρτήτως της αξίας της κάθε παράβασης, τα βιβλίαεπιτηδευματία κρίνονται ανακριβή (βλ. άρθρο 30 § 7 εδάφιο β' περ. β' του ΚΒΣ)με αποτέλεσμα τον καταλογισμό υπερβολικών φόρων εισοδήματος-ΦΠΑ και λοιπών
παρακρατουμένων. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως συνιστάται η κατάθεση
προσφυγής στο φορολογικό δικαστήριο.          


υπερβαίνει το ποσό των 880€, ώστε τυγχάνει καταρχήν εφαρμογής η εξαιρετική διάταξη
της  § 7 του άρθρου 30, που αναιρεί την ανακρίβεια.

ΚΒΣ. Τούτο όμως δεν πρέπει να επηρεάσει τον επιτηδευματία, ώστε να αποδεχθεί

φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή  φόρου, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. Όταν η συνολική
των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τα 235.000 ευρώ
τότε επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή το κλείσιμο της επαγγελματικής εγκατάστασης
του δράστη έως 1 μήνα.

βαφείου) θα πρέπει να προηγηθεί της πράξεως του κλεισίματος πρόσκληση στον
φορολογούμενο για υποβολή σημειώματος ακρόασης από τον φορολογούμενο, άλλως η πράξη καθίσταται άκυρη.

εκδίδει η εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα στοιχεία ή δεν καταχωρεί στα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.