Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη

Σημαντικότατη απόφαση Δικαστηρίου που αφορά πλήθος νοικοκυριών.Αναδημοσιεύω ενα απόσπασμα(για να μην κουράσω με νομικές έννοιες) για να διαβαστεί από κάθε ενδιαφερόμενο.
................................................................

ΕιρΚαρδ 1/2011

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα έγγραφα και την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας σήμερα 63 ετών, συνταξιούχος ξυλουργός από το έτος 2007, με μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 80% συνεπεία σοβαρότατου καρδιακού νοσήματος, είναι δε παντρεμένος με την ***, 64 ετών. Τα μόνα εισοδήματα του αιτούντος και της συζύγου του είναι η αναπηρική του σύνταξη ποσού 1.000,00 ευρώ από τον ΟΛΒΕ.
Συνεκτιμώντας, συνεπώς, τα εισοδήματα του αιτούντος και της συζύγου του, που ανέρχονται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, που στερείται κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου πλην του ανωτέρω ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις βιοτικές ανάγκες του πιθανολογείται ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τον καθ’ου. Τέλος, από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών θα υποστεί ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντά του αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του και πλειστηριαστεί η κύρια κατοικία του. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν 3869/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν 3910/2011 , σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου, απαγορεύεται μέχρι τις 30.6.2011 ο πλειστηριασμός του παραπάνω ακινήτου του αιτούντος, αφού σ’ αυτό βρίσκεται η κύρια κατοικία του, η δε αντικειμενική του αξία δεν υπερβαίνει σε αξία το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται για τον αιτούντα (έγγαμο) τουλάχιστον σε 250.000,00 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.