Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

Οργάνωση επιχειρήσεων


Tου Ευάγγελου Καραγιάννη,Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα. Στην χώρα μας, μάλιστα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Οι διαφορές μεταξύ των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι
ακόμη σημαντικές.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακού χαρακτήρα, δεν έχουν ευκολία προσαρμογής στις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμοστικότητα στις νέες τεχνολογίες, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, με υψηλούς τους δείκτες ακόμη της γραφειοκρατίας, υψηλά κόστη λειτουργίας, όχι εύκολη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και πολύ μικρή, αν όχι ελάχιστη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα, κλπ.
Φροντίδα μας είναι να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, βοηθώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, εξασφαλίζοντας τους τραπεζικά προϊόντα τα οποία θα συντελέσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Επίσης τους δίνουμε την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα συστήματα οργάνωσης, δημιουργώντας εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι πάντα στις ανάγκες της εκάστοτε μικρομεσαίας επιχείρησης.
Σε αυτούς τους κανονισμούς λειτουργίας αναφέρεται αναλυτικά η υφιστάμενη δομή της εταιρίας, αναλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν και σε συνεργασία πάντα με την Διοίκηση, προτείνεται νέα οργανωτική δομή της επιχείρησης.
Δημιουργούνται διαδικασίες και συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αναλύονται συγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας, το πώς πρέπει δηλ. να λειτουργεί η επιχείρηση και άλλα οργανωτικά και ελεγκτικά εργαλεία, ώστε η επιχείρηση να μπορεί να πετυχαίνει το μέγιστο δυνατό επιχειρηματικό αποτέλεσμα.
Προσπάθειά μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με όσον το δυνατόν χαμηλό κόστος, ώστε να μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε σύγχρονα «εργαλεία» οργάνωσης και ελέγχου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ξοδέψει μεγάλα ποσά αναζητώντας την βοήθεια μεγάλων ελεγκτικών εταιριών και οργανισμών.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας σε επιχειρήσεις που είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν την θέση τους στην αγορά του αύριο, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
Αυτό θα γίνει μέσα από σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και ελέγχου, τα οποία θα εξασφαλίσουν ομαλή και αποδοτική ροή εργασιών σε όλες τις επιμέρους διευθύνσεις και τμήματα της επιχείρησης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας υψηλού επιπέδου, το οποίο θα προσδώσει αξία στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και θα είναι αυτό που θα την βοηθήσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Μέσα από την σωστή οργάνωση, την άρτια λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη και την συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σε επιδοτούμενα προγράμματα, φιλοδοξούμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε κάθε βήμα της εξέλιξής τους.
Ακόμη προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου για την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάποιο από τα προγράμματα επιδότησης επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον Αναπτυξιακό Νόμο.
Είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας ένταξης του επιχειρηματικού τους σχεδίου σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, για να τις συμβουλέψουμε, αλλά και να τις βοηθήσουμε να το ολοκληρώσουν χωρίς προβλήματα και χρηματικές απώλειες.
Οι υπηρεσίες μας ξεκινάνε από την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα τρέχοντα προγράμματα επιδοτήσεων. όπου τις βοηθάμε να βρουν το πρόγραμμα που θα αποδώσει το μεγαλύτερο όφελος για την επιχείρηση, συνεχίζουν με την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου και του φακέλου συμμετοχής στο πρόγραμμα και συνεχίζουν μετά την έγκριση της επένδυσης με την παρακολούθηση της πορείας του σχεδίου και την ολοκλήρωση της φάσης της αποπληρωμής.
Μερικές συμβουλές που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι οι εξής:
· Μην πιστεύετε αυτούς οι οποίοι σας εγγυώνται από πριν την επιτυχία σας.
Θα πρέπει να εμπιστεύεστε αυτούς οι οποίοι σας αναλύουν τόσο τα θετικά, όσο και τα πιθανά αρνητικά σημεία της αίτησής σας. Αυτοί οι οποίοι είναι πρόθυμοι να σας δώσουν κάθε ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και πρόκειται να είναι κοντά σας σε κάθε βήμα της αίτησής σας.
· Μην αφήνετε τελευταία στιγμή να ξεκινήσετε την αίτησή σας.
Είναι σημαντικό να υπάρχει σημαντικό χρονικό περιθώριο, ώστε να αναλυθούν όλες οι παράμετροι του προγράμματος. Ο σύμβουλός σας πρέπει να έχει τον χρόνο που θα χρειασθεί για να αναλύσει τις ανάγκες σας και να βρει το κατάλληλο πρόγραμμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.
· Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του συμβούλου σας.
Για όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι της αίτησης. Να του παραδίδετε έγκαιρα ότι χρειάζεται, ώστε να μπορεί να συμπληρώνει έγκαιρα ότι χαρτιά χρειάζεται ο φάκελός σας.
· Μην πληρώνετε προκαταβολικά.
Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να σας εγγυηθεί 100% την επιτυχία της αίτησή σας. Μην πληρώνετε ποτέ εκ των προτέρων την συνολική αμοιβή για το πρόγραμμά σας. Ο ιδανικότερος τρόπος πληρωμής είναι μια προκαταβολή της τάξεως 20 – 30% του συνολικού ποσού και μια τμηματική καταβολή, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται το πρόγραμμα. Επίσης καλό θα είναι να υπογράφετε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα εξασφαλίζει τους όρους με τους οποίους θα γίνει η συνεργασία σας με τον σύμβουλο.
· Το ακριβό δεν είναι πάντα και το πιο καλό.
Θα πρέπει να ξέρετε ότι η αμοιβή του κάθε συμβούλου θα πρέπει να είναι ανάλογη με το ποσό επιδότησης που θέλετε να εισπράξετε. Ο τρόπος πληρωμής ποικίλει ανάλογα τον σύμβουλο. Ορισμένοι πληρώνονται με ένα σταθερό ποσό για την συμπλήρωση και ολοκλήρωση του φακέλου και άλλοι με ένα ποσοστό από την επιδότηση που πρόκειται να πάρετε.
Να προσέχετε αμοιβές της τάξης 10% με 20% τις οποίες θεωρούμε υπερβολικές και σας συνιστούμε να αλλάζετε σύμβουλο. Ένα ικανοποιητικό ποσοστό αμοιβής είναι της τάξης 1% - 5%.
· Μην χρησιμοποιείτε την επιδότηση για να γίνετε πλούσιοι. Να είστε πάντα προσεκτικοί διότι αν γίνει αντιληπτό ότι χρησιμοποιείτε την επιδότηση για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους επιδοτείστε, κινδυνεύετε να χάσετε όλη την επιδότηση. Επίσης ίσως χρειασθεί να επιστρέψετε ότι έχετε πάρει, να έχετε δε πάντα υπόψη σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα ελέγχου, τουλάχιστον, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, της επιδότησής σας.
· Δημιουργήστε ένα BUSINESS PLAN.
Καλό θα είναι όχι μόνο για τον σύμβουλό σας, αλλά και για σας να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε τις προοπτικές του επενδυτικού σας σχεδίου.
· Ιδία Συμμετοχή.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σχεδόν όλα τα προγράμματα προϋποθέτουν την ίδια συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι της επένδυσης θα πρέπει να το καλύψετε εσείς με δικά σας χρήματα ή άμεσα ρευστοποιήσιμα διαθέσιμα, τα οποία θα είναι στο όνομά σας και θα μπορούν να καλύψουν την δικιά σας συμμετοχή στο πρόγραμμα. Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα της κάλυψης της δικής σας συμμετοχής με δανεισμό.
· Σωστή Αξιοποίηση
Θα πρέπει να έχετε πάντα στο μυαλό σας την σωστή αξιοποίηση της επένδυσης για το καλό της επιχείρησής σας.
Αποφύγετε τις άσκοπες δαπάνες επειδή κάποιοι σας δίνουν χρήματα και να έχετε πάντα ως οδηγό σας το πώς θα πρέπει να αξιοποιήσετε αυτά τα χρήματα για να στήσετε σωστά τη δουλειά σας και μείνετε πιστοί στο αρχικό σας σχέδιο.
· Κατάλληλη Προώθηση
Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα επιδότησης για να προωθήσετε έξυπνα την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα μέσα όπως ιστοσελίδες, διαφημιστικά φυλλάδια, διαφημιστικές καταχωρίσεις στον ημερήσιο και εξειδικευμένο τύπο και διάφορες άλλες αποτελεσματικές λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας αν σχεδιαστούν και εφαρμοστούν σωστά και έξυπνα.
Αξίζει τέλος να επισημανθεί η ενασχόλισή μας με προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέχοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για την υλοποίηση προγραμμάτων που σκοπό έχουν την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών, εξασφαλίζοντας την ομαλή εισροή και την κατάλληλη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στους εν λόγω Δήμους.
Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ευκαιρίες ακόμη και σήμερα.

Βαγγέλης Καραγιάννης.
Μ.Β.Α. από το Southern University (ΗΠΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.